آشنایی با DVB-T2

آشنایی با DVB-T2

استاندارد  DVB-T یكی از موفق ترین استانداردهای تلویزیون دیجیتال است كه در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. تاكنون بیش از نیمی از كشورهای جهان این استاندارد را بعنوان استاندارد ارسال زمینی خود برگزیده اند. تحقیقات در زمینه تكنولوژی های ارسال خصوصا در ارتباط با استفاده بهینه از طیف فركانسی توسط گروه DVB همچنان ادامه دارد چرا كه برای بسیاری از كشورها ، ارزش طیف فركانسی بسیار بالاست. در راستای این تحقیقات، این گروه نسخه جدیدی از استاندارد DVB-T به نام DVB-T2 را معرفی كرد و موسسه ETSI آز سپتامبر ۲۰۰۹ استانداردسازی آن را شروع كرده است. اما پیاده سازی آن و تولید تجهیزات مرتبط، از قبل شروع شده است.

 

 

از ویژگیهای مهم این استاندارد ایجاد قابلیت افزایش ظرفیت مالتی پلكس تلویزیون دیجیتال زمینی است بطوریكه در مقایسه با DVB-T ،این استاندارد جدید با آنتن های موجود حداقل ۳۰ درصد ظرفیت ارسال را افزایش می دهد. حتی در برخی آزمایشات، تا ۵۰ درصد نیز افزایش ظرفیت، مشاهده شده است.

اما بدیهی است كه پیاده سازی استاندارد جدید، تاثیر زیادی در صنعت برودكست خواهد داشت. برودكسترها، اپراتورهای شبكه و مخاطبان باید هزینه های طراحی، انتشار و تجهیزات جدید را بپذیرند.

 

بازیگران كلیدی بازار DVB-T2

برای پیاده سازی موفق آمیز سرویسها با استاندارد DVB-T2 لازم است متصدیان و دست اندركاران صنعت برودكست با یكدیگر بخوبی همكاری كنند. مسلما استفاده بهینه از ظرفیت ارسال برای همه بازیگران، منفعت خواهد داشت. بنابراین هزینه های این تغییر نیز باید بین این بازیگران تقسیم شود.

برودكسترها: استفاده از استاندارد DVB-T2 این فرصت را به برودكسترها می دهد كه با استفاده از ظرفیت فركانسی خود، علاوه بر سرویسهای موجود، سرویسهای جدیدی را نیز به مخاطبان خود معرفی كنند. اما برای چنین تغییری، مردم نیز باید گیرنده های خود را مجهز به DVB-T2 كنند كه این امر مستلزم زمان است خصوصا اگر نتوان به اندازه كافی انگیزه برای این تغییر را ایجاد نمود.

برودكسترها با معرفی سرویس HD یا افزایش تعداد شبكه های SD سعی دارند این جذابیت را برای مردم ایجاد كنند. اما باید در راستای آشنایی مردم با غییری كه در حال رخداد است، استراتژی مناسبی برای بازاریابی و ارتباط و تعامل با مردم اتخاذ كنند. از طرفی برودكسترها دوران همزمانی DVB-T و DVB-T2 را خواهند داشت كه مستلزم هزینه برای برودكسترهاست.

اپراتورهای شبكه برودكست: برای شروع این استاندارد، لازم است اپراتورهای شبكه برودكست نیز، شبكه های DVB-T2 را توسعه بدهند. هزینه توسعه این شبكه ها بدلیل استفاده از همان ایستگاهها، همان فرستنده ها و دكلها و آنتنها خیلی تغییر نمی كند. فقط لازمست كه بجای مدولاتور DVB-T ،مدولاتور DVB-T2 قرار گیرد و در مورد filler gap ها نیز باید با این استاندارد تطابق داشته باشند. طبعا اگر این اپراتورها بخواهند شبكه مستقلی برای DVB-T2 طراحی كنند، لازم است هزینه زیادی متحمل شوند.

سازندگان تجهیزات: لازم است سازندگان تجهیزات خانگی و سیستم های حرفه ای، نیز تجهیزات لازم با این استاندارد را در بازار قابل دسترس كنند. در واقع می توان گفت زمان شروع این استاندارد وابسته به سرعت سازندگان برای تولیدانبوه تجهیزات پشتیبانی كننده این استاندارد می باشد. بدلیل اینكه سازندگان، ارتباط مستقیمی بین مخاطب و سرویسها برقرار می كنند تمایل دارند كه از درك این تغییرات توسط مخاطب مطمئن شوند. معمولا ابزارهایی مثل لوگو می تواند در درك قابلیتهای دستگاه و سرویسهای ارائه شده به مخاطب كمك كند.

به نظر می رسد اولین گیرنده های DVB-T2 در اواخر سال ۲۰۰۹ با شروع اولین سرویس DVB-T2 در انگلستان قابل دسترس باشد و در میزان انبوه در اوایل سال ۲۰۱۰ با جام جهانی ۲۰۱۰ فوتبال بعنوان محركی برای سرویس HD در دسترس قرار گیرد. پیش بینی می شود كه بیشتر سازندگان روی تلویزیونهای مجتمع با قابلیت DVB-T2 سرمایه گذاری كنند.

برای اطمینان از اینكه تجهیزات با مشخصات تدوین شده توسط مراجع ذیصلاح در بازارهای مختلف، همخوانی داشته باشد، سازندگان كشورها را تشویق به تدوین مشخصات مشترك برای گیرنده تشویق خواهند كرد چراكه این امر در كاهش هزینه ها برای مخاطبان و سازندگان تاثیر بسزایی دارد.

مخاطبان: موفقیت سرویسهای DVB-T2 به تقاضای مخاطبان نیز وابسته است. اگر این تقاضا زیاد باشد و گیرنده های زیادی فروخته شود، سرویسهای بیشتری در این راستا شروع خواهد شد. قاعدتا مخاطبان به خرید تجهیزات جدید تمایل ندارند. خصوصا اگر سرویس مدنظر، HD باشد، علاوه برگیرنده نیاز به نمایشگر HD نیز وجود دارد. طبعا اگر مخاطب بدلیل گذر از آنالوگ به دیجیتال مجبور به خرید گیرنده شده باشد این فرآیند پیچیده تر خواهد شد. همچنین اگر قرار باشد از كانالهای جدید فركانسی برای این سرویسها استفاده شود، نیاز به تغییر آنتن می باشد كه طبعا هزینه ای اضافی و پیش بینی نشده است. حتی اگر روی همان كانالهای فركانسی DVB-T هم باشد نیاز به اسكن مجدد كانالهاست كه برای برخی از مخاطبان خصوصا افراد مسن تر می تواند سخت باشد.

 

استاندارد DVB-T2 فرصت های جدیدی را برای پلاتفرم زمینی به ارمغان می آورد. برودكسترها و سرویس دهندگان می توانند سرویسهای جدیدی روی پلاتفرم زمینی به مخاطبان خود ارائه دهند. تقاضا برای پلاتفرم DVB-T2 بدلیل نیاز به بهینه سازی استفاده از طیف فركانسی و ارائه سرویسهای جدید به مخاطبان بسیار زیاد خواهد بود. بسیاری از كشورها تصمیم دارند سرویس HDTV خود را روی پلاتفرم DVB-T2 ارائه دهند. همچنین سرویسهایی مثل ۳DTV نیز با این استاندارد قابل دسترس خواهدشد. اما از لحاظ اقتصادی بهتر است برای گیرنده ها مشخصات مشتركی حداقل بین كشورهای اروپایی تدوین شود تا با هدف گیری بازار بزرگتر، هزینه ها به مقدار زیادی كاهش یابد.

به نظر می رسد بدنبال خاموشی آنالوگ، سرویسهای DVB-T2 شروع شود. در برخی از كشورها از این پلاتفرم نه تنها برای ارائه سرویس های HD استفاده می شود بلكه برای بهبودسرویسهای SD نیز از آن بهره می برند. برای مخاطبان نیز تغییر مثل گذر از آنالوگ به دیجیتال سخت است و نیاز به گذشت زمان دارد. بنابراین دوران همزمانی DVB-T و DVB-T2 مطرح می شود.