آنتن UHF

 

آنتن فرستنده UHF یو اچ اف – (Ultra high frequency) یکی از انواع آنتن‌های مخابراتی است که برای ارسال فرکانس‌های فوق بالا به شکل‌های مختلف به کار می‌رود.