اجرا و پیاده سازی

شرکت طیف گستر پیام با کادری متخصص و مجرب توانمندی اجرای پروژه های سیستم آنتن مرکزی و دیجیتال، احداث ایستگاه های تلویزیونی اعم از نصب آنتن، نصب فرستنده و تجهیزات مربوطه را در اقصی نقاط کشور دارد.