تجهیزات استودیویی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

تجهیزات استودیویی ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.