تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

شرکت طیف گستر پیام در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) اهمیت ویژه ای قائل است، بطوریکه مداوم در جهت بهبود کیفی و بهره گیری از قطعات بروز و فن آوری های جدید و با بکارگیری دستگاه های تست و اندازه گیری حرفه ای نسبت به ارتقای محصولات شرکت تلاش می نماید.