تقسیم کننده آنتن مرکزی

 

تقسیم کننده

اسپلیتر یا مقسم (Splitter)، یکی از مهمترین بخش های در سامانه آنتن مرکزی است. در واقع یک اسپلیتر موظف به آن است که تمام سیگنال های دریافتی را در یک سامانه توزیع کند و همچنین این امکان را به استفاده کنندگان از سامانه مرکزی میدهد که بتوانند به راحتی سیگنال مورد نظر رسانه ای خودشان را برای تلوزیون و یا رادیو دریافت کنند.