دکل

 

دکل های خود ایستا اصطلاحاْ به دکل هایی گفته می‌شود که دارای ٣ یا ٤ پایه بوده و پایه ها با اعضای خرپائی به هم متصل می‌شوند. دکل های خود ایستا در نصب آنتن های مایکروویو (Microwave)، نصب آنتن های موبایل (Mobile)، و نصب آنتن های بیسیم (Wireless) کاربرد دارند.