طراحی سیستم آنتن

شرکت طیف گستر پیام بنا به درخواست مشتریان محترم امکان بازدید از پروژه ها و همچنین ارائه طرح اجرای سیستم آنتن مرکزی و دیجیتال برای پروژه های مذکور را دارد.