فرستنده های تلویزیونی دیجیتال DVBT2/2

 

فرستنده های تلویزیونی دیجیتال DVBT2/2 که در  پخش دیجیتال شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما کاربرد دارند، ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستندکه توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.