مدولاتور آنتن مرکزی

 

مدولاتور 

مدولاتور (Modulator) دستگاهی برای انتقال تصویر بر روی آتن مرکزی است. نوع خروجی آنتن های تلویزیونی با نوع خروجی دستگاه DVR متفاوت است و به همین دلیل نمی توان DVR را به صورت مستقیم به آنتن مرکزی وصل کرد. برای اتصال دستگاه DVR به آنتن مرکزی باید از یکدستگاه مدولاتور استفاده کرد.

مدولاتور در واقع یک نوع تبدیل کننده خروجی DVR به ورودی VHFو UHF است. این تبدیل کننده امکان اتصال DVR به آنتن مرکزی را فراهم می کند. برخی از تبدیل کننده دارای خروجی های متعددی هستند که امکان اتصال خروجی VGA یا HDMI به آنتن مرکزی را هم فراهم می آورند.

 

مدولاتور آنالوگ DSB مدولاتور آنالوگ VSB مدولاتور دیجیتال DVBT2/T2