مدولاتور دیجیتال

مدولاتورهای دیجیتال جهت تبديل سيگنال صدا و تصوير HD اچ دی (HDMI) به DVB-T روی آنتن مرکزی استفاده می شوند. مدولاتور دستگاهی است که جهت انتقال تصویر و همچنین تقویت سیگنال در آنتن مرکزی ساختمان استفاده می شود.