مولتی سوئیچر دیجیتال

 

مولتی سوئیچر دیجیتال یا به عبارت دیگر مالتی پلکسر دستگاهی است که یکی از چند سیگنال دیجیتال یا آنالوگ ورودی‌ هایش را انتخاب کرده و سپس آن ورودی انتخاب شده را به یک خط خروجی هدایت می‌کند. تسهیم‌ کننده ‌ای با ۲ به توان n ورودی، n خط انتخاب دارد که این خطوط انتخاب مشخص می‌ کنند که کدام خط ورودی باید به خط خروجی هدایت شود. از تسهیم‌کننده‌ ها بیشتر برای افزایش مقدار اطلاعاتی که می ‌توان در یک مدت زمان مشخص، با یک پهنای باند مشخص بر روی شبکه ارسال کرد، استفاده می‌شوند. یک مولتی‌ پلکسر را می‌توان مانند یک سوئیچ چند ورودی، یک خروجی فرض کرد و یک دی‌مالتی‌پلکسر را به مانند یک سوئیچ یک ورودی، چند خروجی.

شرکت طیف گستر پیام تولیدکننده مولتی سوئیچر میانی و مولتی سوئیچر انتهایی برای سیستمهای آنتن دیجیتال مرکزی می باشد.

 

 

مولتی سوئیچر میانی
مولتی سوئیچر میانی مولتی سوئیچر انتهایی