کانکتور

 

کانکتورها (Connector) قطعاتی هستند که معمولا برای اتصال بخش های مختلف مدارات به کار میروند. ریشه این واژه کلمه Connect به معنای اتصال هست و کانکتور یعنی اتصال دهنده. کانکتورها ازجمله تجهیزات برودکست تلویزیونی و رادیویی هستند که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شوند.