متعلقات آنتن مرکزی

کانکتور آنتن مرکزی

کانکتور آنتن مرکزی

کانکتور آنتن مرکزی ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود. از کانکتور (Connector) برای اتصال بخش های مختلف سیستم آنتن مرکزی استفاده می شود.       کانکتور آنتن مرکزی مدل ۴۳F-LCF12-C03 کانکتور آنتن مرکزی مدل ۴۳MH-LCF12-C03 کانکتور آنتن مرکزی مدل ۱۵۸EIA-LCF78-062 کانکتور آنتن مرکزی مدل ۷۱۶M-RG214-SB   […]

کابل کواکسیال آنتن مرکزی

کابل کواکسیال آنتن مرکزی

کابل کواکسیال ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود. کابل هم‌محور یا کابل کواکسیال (Coaxial cable) در آنتن ماهواره‌های خانگی و تلویزیون‌ها  مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشخصات بارز کابل کواکسیال این است که در حالت گیرندگی هیچ نویزی نمی‌تواند در طول خط انتقال وارد […]

فیلتر آنتن مرکزی

فیلتر آنتن مرکزی

فیلتر ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.              

پریز آنتن مرکزی

پریز آنتن مرکزی

پریز ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود. پریز محل اتصال گیرنده تلویزیونی به آنتن مرکزی جهت دریافت سیگنال مناسب گیرنده است. پریز های سیگنال گیرنده دو دسته هستند.  پریز عبوری: ضمن تامین سیگنال مورد نیاز برای یک گیرنده ،سیگنال را به پریز دیگر نیز می رساند. […]

اتناتور آنتن مرکزی

اتناتور آنتن مرکزی

اتناتور ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود. اتناتور (Attenuator) یک اتناتور یک دستگاه الکترونیکی است که دامنه و یا قدرت یک سیگنال را بدون ایجاد تحریف بزرگ به شکل موج آن پایین می آورد. یک اتناتور، مخالف تقویت کننده است.