سیستم آنتن دیجیتال مرکزی

آمپلی فایر IF

آمپلی فایر IF

  آمپلی فایر IF به منظور تقویت سيگنالها با فرکانس ميانى یا فرکانس متوسط (Intermediate Frequency) در سیستم آنتن دیجیتال مرکزی به کار می رود. شرکت طیف گستر پیام آمپلی فایر IF  مدل ۱۷۱۷ را برای سیستم آنتن دیجیتال مرکزی تولید می کند.   آمپلی فایر ۱۷۱۷          آمپلی فایر IF مدل ۱۷۱۷ […]

مولتی سوئیچر دیجیتال

مولتی سوئیچر دیجیتال

  مولتی سوئیچر دیجیتال یا به عبارت دیگر مالتی پلکسر دستگاهی است که یکی از چند سیگنال دیجیتال یا آنالوگ ورودی‌ هایش را انتخاب کرده و سپس آن ورودی انتخاب شده را به یک خط خروجی هدایت می‌کند. تسهیم‌ کننده ‌ای با ۲ به توان n ورودی، n خط انتخاب دارد که این خطوط انتخاب […]