خدمات مشتری

اجرا و پیاده سازی

اجرا و پیاده سازی

شرکت طیف گستر پیام با کادری متخصص و مجرب توانمندی اجرای پروژه های سیستم آنتن مرکزی و دیجیتال، احداث ایستگاه های تلویزیونی اعم از نصب آنتن، نصب فرستنده و تجهیزات مربوطه را در اقصی نقاط کشور دارد.

طراحی سیستم آنتن

طراحی سیستم آنتن

شرکت طیف گستر پیام بنا به درخواست مشتریان محترم امکان بازدید از پروژه ها و همچنین ارائه طرح اجرای سیستم آنتن مرکزی و دیجیتال برای پروژه های مذکور را دارد.