آشنایی با سیستمهای آنتن دیجیتال مرکزی

آشنایی با سیستمهای آنتن دیجیتال مرکزی

در ساختمان هایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی (دیجیتال) وجود دارد (مانند هتل ها ، اپارتمان ها و برج های مسکونی) در صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده یک (آنتن/صفحه ) مجزا نصب نماییم مشکلاتی مانند موارد ذکر شده در زیر بروز خواهند کرد:

محدودیت فضایی پشت بام برای نصب تعداد زیادی (آنتن/ صفحه)

هزینه بالای نصب ( آنتن/ صفحه) برای تک تک گیرنده ها و حجم سیم کشی بالا ازتمامی (آنتن ها/صفحه) ها تا گیرنده

از بین رفتن زیبایی ظاهر ساختمان و به وجود آمدن جنگلی از (آنتن ها/صفحه ها) در پشت بام

حجم بالای سیم کشی (آنتن/ صفحه ها) تا گیرنده

عدم ارایه سرویس و نگهداری مناسب به دلیل حجم بالای کابل و(آنتن/صفحه)

با توجه به موارد ذکر شده راه کار پیشنهادی این است که از یک آنتن/ صفحه برای تمام گیرنده ها استفاده گردد و چون سیگنال در یافت شده توسط این(آنتن/ صفحه) برای تمام گیرنده ها کافی نخواهد بود لذا از تجهیزاتی برای افزایش مقدار سیگنال و توزیع آن بین گیرنده ها استفاده می کنیم. عملی کردن این راه کار با استفاده از تجهیزات سیستم های آنتن مرکزی (MATV) (MASTER ANTENNA TV)(دیجیتال) انجام می پذیرد. از این سیستم ها به عنوان (CATV) (COMMUNITY ANTENNA TV) نیز نامبرده می شود.

یک سیستمMATV مجموعه ای از تجهیزات اولیه سیگنال تلویزیونی و تجهیزات پردازش و تقویت سیگنال و توزیع آن از طریق کابل های کواکسیال بین گیرنده های تلویزیونی یا دیجیتال است و هدف از برقراری آن مهیا کردن سطح سیگنال مناسب برای هر گیرنده جهت دریافت تصویری با کیفیت و یا دیجیتال می باشد.