مولتی سوئیچر میانی

مولتی سوئیچر میانی یکی از تجهیزات سیستم آنتن دیجیتال مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام تولید می شود.

 

 

 

مدل WISI DRC 1712
مدل WISI DRC 1724
مدل WISI DRC 1732