کابل کواکسیال آنتن مرکزی

کابل کواکسیال ازجمله متعلقات سیستم آنتن مرکزی است که توسط شرکت طیف گستر پیام ارائه می شود.

کابل هم‌محور یا کابل کواکسیال (Coaxial cable) در آنتن ماهواره‌های خانگی و تلویزیون‌ها  مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشخصات بارز کابل کواکسیال این است که در حالت گیرندگی هیچ نویزی نمی‌تواند در طول خط انتقال وارد آن شود و در حالت فرستندگی هیچ تشعشع و تابشی در طول کابل دیده نمی‌شود. یعنی موج انتقالی کاملا شیلد و محافظت می‌شود.